Irina Socol “Regina informaticii” din Romania “ oculist” in tilharie!

DNA. Irina Socol, patroana SIVECO, implicată în furtul banilor destinați nevăzătorilor

irina-socol-oculistDNA derulează o amplă anchetă desprinsă din dosarul “MICROSOFT” şi face percheziţii la Asociaţia Nevăzătorilor din România. E vorba de un proiect de milioane de lei destinat nevăzătorilor.

Frauda a fost săvârşită cu ajutorul Irinei Socol, preşedintele SIVECO. De fapt, acest dosar s-a desprins din dosarul “Microsoft”, documentele fiind găsite în bazele de date electronice  ridicate de procurori la percheziţii făcute la SIVECO.

Acum, sunt în desfăşurare percheziţii şi mai multe persoane au fost duse la sediul DNA pentru audieri.

Între suspecţi figurează:  RUBA SERGIU RADU – preşedinte al Asociaţiei Nevăzătorilor din România şi DUMITRESCU OVIDIU ADRIAN – manager al proiectului.

Potrivit unor surse judiciare, la iniţiativa lui Ruba Sergiu, preşedintele ANR, expertul contabil   Ştefănescu Mariana şi consilierul  Mârze Gabriela, cu sprijinul funcţionarului public Bălan Sabina, au întocmit documentaţia aferentă proiectului astfel încât să fie deturnate sume de bani aferente diferitelor etape parcurse din proiectul finanţat din bani comunitari .

Implicat ar fi şi PIETROŞEL CONSTANTIN deţinător al Fundaţiei ALCION şi soţul fostei directoare al Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România. Sunt  implicaţi şi alţi  responsabili ai  echipei de management şi implementare a proiectului cu finanţare comunitară „Integrarea pe piaţa muncii şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi vizuale printr-un program practic de formare în domeniul TIC”,

Ruba Sergiu Radu (preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor din România – ANR cu sediul în Bucureşti), Dragomirescu Emil (manager de program în cadrul SC SIVECO ROMÂNIA S.A. Bucureşti), Bucur Mircea (preşedinte al fundaţiei „Cartea Călătoare”, cu sediul în Focşani) şi Mârze Gabriela ( contabil al SE SIVECO ROMÂNIA S.A.) au întocmit şi prezentat, în cadrul proiectului, documente care atestă cheltuieli fictive, în scopul obţinerii pe nedrept a rambursării sumei de aproximativ 2.800.000 lei (aferentă activităţilor nerealizate în fapt) din fonduri europene şi de la bugetul de stat.

Programul pentru nevăzători cu finanţare nerambursabilă de 9,2 milioane de lei, din care 8,2 fonduri europene nerambursabile, căpuşat

Proiectul „Integrarea pe piaţa muncii şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi vizuale printr-un program practic de formare în domeniul TIC” (ID 62996, cod SMIS 23539) face obiectul contractului de finanţare nerambursabilă în valoare totală de 9.270.700 lei (din care: 8.227.952,3 lei cofinanţare din fonduri comunitare POS DRU şi 774.183,7 lei din bugetul naţional) semnat în anul 2010 de Organismul Intermediar pentru POS DRU regiunea „Sud-Est” Brăila cu Asociaţia Nevăzătorilor din România (solicitant), în parteneriat cu Fundaţia „Cartea Călătoare” şi SC SIVECO România S.A..

Până în prezent, în cadrul proiectului s-au realizat plăţi în valoare totală de 4.844.000 lei (ultima în data de 12.07.2013, în baza cererii de rambursare a cheltuielilor nr. 5), iar termenul de finalizare al acestuia a expirat în 30.09.2013.

Uzând de falsuri, în luna septembrie 2013, fără ca vreun curs on-line să mai fi fost organizat în fapt, Ruba Sergiu-Radu şi Dragomirescu Emil deţineau documente justificative (dosare ale fiecărui participant, cu conţinutul indicat mai sus) care evidenţiau în fals participarea a 617 cursanţi, persoane cu dizabilităţi, la cursurile on-line de formare pentru utilizarea unor tehnologii specifice TIC (lista acestora este prezentată în anexa 2).

O parte importantă din cele 617 persoane (dintre care numai aproximativ 50 au urmat efectiv cursul) nu au avut niciodată acces la serviciul internet sau la computere personale, dosarele acestora fiind furnizate de preşedinţii filialelor teritoriale ale ANR.

Rolul suspecţilor în fraudarea fondurilor destinate nevăzătorilor 

În data de 27.09.2013, în cadrul unei întâlniri realizate la sediul Asociaţiei Nevăzătorilor din România (ANR) , Ruba Sergiu-Radu ( preşedinte ANR), Socol Irina (patron al SC SIVECO România S.A.), Dragomirescu Emil, Bucur Mircea şi Mârze Gabriela au convenit să fabrice în continuare documente pentru a justifica în fals îndeplinirea obiectivelor asumate în cadrul aplicaţiei, pe care să le includă în cererea de rambursare finală din proiect (ce urmează a fi avansată în următoarele 4 luni, pentru solicitarea la rambursare a sumei de 4.150.000 lei), în scopul obţinerii pe nedrept, din bugetul UE/naţional, a sumei de aproximativ 2.800.000 lei.

Astfel, Ruba Sergiu-Radu şi Bucur Mircea şi-au asumat finalizarea, cu celeritate, a restului de dosare de participanţi la cursurile on-line (până la 900 de persoane), precum şi punerea acestora la dispoziţia lui Dragomirescu Emil şi a Gabrielei Mârze, pentru a le utiliza în solicitarea la rambursare a contravalorii cheltuielilor aferente cursurilor respective.

Un rol esenţial în acest demers îi revine numitei Mârze Gabriela, singura persoană autorizată să gestioneze contul de rambursare a cheltuielilor efectuate în aplicaţie. Pentru aceasta, Ruba Sergiu-Radu a împuternicit-o în scris pe Mârze Gabriela să deţină atribuţiile de administrare a fondurilor rambursate în proiect, în numele solicitantului ANR.

De asemenea, numiţii Dan Liviu (consilier la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanţate din Fonduri Structurale din Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN) şi Tănase Constantin-Ciprian (fost funcţionar al MEN în perioada 2004-2005) au fost incluşi în echipa de implementare a proiectului din partea ANR, în calitate de experţi, fără a desfăşura efectiv activităţi, ci doar pentru a încasa contravaloarea remunerării lor, existând indicii că rolul acestora este de  a-şi folosi sistemul relaţional deţinut la nivelul instituţiilor cu atribuţii de monitorizare/control pentru a asigura succesul aplicaţiei.

Conform evidenţelor oficiale ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Dan Liviu figurează ca angajat al ANR din 17.08.2011 (în perioada august-decembrie 2011 a încasat de la ANR, în proiect, suma de 35.715 lei) iar Tănase Constantin-Ciprian din 09.02.2012.

Pentru a justifica în fals îndeplinirea activităţilor şi atingerea indicatorilor aferenţi ultimului obiectiv specific – „integrarea grupului ţintă pe piaţa muncii şi incluziunea socială a acestuia, prin activităţi şi acţiuni specifice” – Ruba Sergiu-Radu, Dragomirescu Emil şi Bucur Mircea au convenit, în cadrul unei întâlniri realizate în aceeaşi formulă, în prima parte a luni octombrie 2013, asupra unui calendar de angajare scriptică/formală a minim 250 de persoane cu dizabilităţi.

Astfel, Bucur Mircea s-a obligat să angajeze în mod formal, în perioada noiembrie-decembrie 2013, aproximativ 50-70 de cursanţi la mai multe firme private cu ai căror reprezentanţi cultivă relaţii apropiate,urmând a primi de la SC SIVECO România S.A. suma de 20.000 lei, necesară plăţii contribuţiilor la bugetul de stat şi acordării a câte 200 lei/lună pentru fiecare cursant angajat, fără a presta în fapt activităţi.

De asemenea, Ruba Sergiu-Radu şi-a asumat angajarea, în aceleaşi condiţii (plata, de către SC SIVECO România S.A., a contravalorii contribuţiilor la bugetul de stat şi a câte 200 lei/lună pentru fiecare cursant angajat), a circa 200 de cursanţi, în perioada noiembrie 2013 – ianuarie 2014, la mai multe fundaţii controlate de numitul Pietroşel Constantin, estimând costurile asociate la valoarea de 80.000 lei.

Din 20.04.2011, Pietroşel Constantin figurează ca angajat al Federaţiei Consiliului Naţional al Dezabilităţii din România. De asemenea, Pietroşel Constantin este membru al fundaţiei „ALCION” şi al Fundaţiei Umanitare „Sonnenstrahl”.

În acest sens, speculând faptul că, în intervalul noiembrie 2013 – ianuarie 2014, Pietroşel Constantin a organizat un eveniment public dedicat persoanelor cu dizabilităţi, Ruba Sergiu Radu a convenit cu acesta ca, pentru derularea activităţilor aferente, să angajeze cursanţii ale căror nume au fost furnizate de preşedintele ANR. În plus, Pietroşel Constantin a dat asigurări că, în baza relaţiilor consolidate la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti (al cărui inspector şef a fost în perioada 25.11.2009 – 27.08.2010) se va ocupa de formalităţile de angajare ale respectivelor persoane.

Pentru a masca plata către ANR a celor 100.000 lei, necesari angajării fictive a celor aproximativ 200 sau 250 de persoane cu dizabilităţi, Ruba Sergiu-Radu a convenit cu Dragomirescu Emil ca SC SIVECO România S.A. să sponsorizeze un proiect al ANR destinat accesibilizării persoanelor cu deficienţe vizuale în mediul internet, elaborat sub coordonarea lui Dragomirescu Emil.

Ulterior, între ANR şi fundaţia „Cartea Călătoare”, respectiv fundaţiile controlate de Pietroşel Constantin vor fi/au fost încheiate contracte de prestări servicii de consultanţă, cu caracter fictiv, prin care Ruba Sergiu-Radu va justifica transferul sumei de 20.000 lei către fundaţia „Cartea Călătoare” şi a celei de 80.000 lei către fundaţiile lui Pietroşel Constantin.