Kovesi – Coldea distrugatori de probe si vieti omenesti ! la temniţă va este locul.

basescu-kovesi-coldea-arto-gates-moraru-vartic-tariceanuBăsescu: Eu am luptat pentru a proteja justiţia, voi aţi luptat împotriva mea

Într-un mesaj postat pe Facebook, Traian Băsescu atacă Antena 3 şi RTV afirmând, între altele, că falsifică adevărul.

„Anteniştii turnătorului Felix şi RTV-viştii mai tînărului coleg de arme al lui Felix, Sebastian Ghiţă, falsifică adevărul, încercînd să pună semnul egal între poziţiile lor tradiţionale de denigrare a justiţiei şi poziţiile mele care vizează respectarea drepturilor omului de către justiţie”, scrie fostul preşedinte.

Băsescu contestă ideea ca oamenii să fie arestaţi înainte de a fi judecaţi.

„În timp ce voi apăraţi de ani de zile infractori anchetaţi în libertate şi condamnaţi definitiv, eu încerc să conving publicul că, deasupra dorinţei legitime de a-i vedea pedepsiţi pe corupţi, trebuie aşezat, pînă la condamnare, dreptul omului, indiferent cine este el, la demnitate, libertate şi apărare”, mai scrie Băsescu.

„Aţi luptat zece ani împotriva mea”

„Zece ani, eu am luptat cu toată clasa politică pentru a proteja justiţia, iar voi aţi luptat zece ani împotriva mea, pentru a zădărnici proiectul justiţiei independente. Dar nu voi accepta niciodată, pentru nimeni, ideea că oamenii sunt întemniţaţi înainte de a fi judecaţi (dacă nu distrug probe şi nu au ucis…), înţelegînd eu că, de cîteva luni, arestul preventiv este utilizat, nedeclarat, ca mijloc de presiune psihică pentru a-l face pe inculpat să accepte că “a făcut ce nu a făcut”, în speranţa că va fi pus în libertate. Voi, cu siguranţă, aţi accepta orice ticăloşie a justiţiei dacă aceasta ar fi îndreptată împotriva acelora pe care turnătorul Felix şi urmaşul său, Sebastian Ghiţă, i-ar considera adversari.

„Eu vreau să continue MCV-ul

„Eu vreau să continue MCV-ul pînă cînd vom avea o justiţie eficientă, sobră şi decentă, iar voi vreţi o justiţie spectacol de televiziune, care să nu vă atingă stăpînii, dar pe care s-o aduceţi ca pe Ponta sau ca pe liberali la raport în faţa răspopitului sau a măscăriciului antenist.

Vedeţi ce mult ne deosebim, „simpatici” antenişti + rtv-işti?”, conchide Traian Băsescu.

Comentariile Redacţiei Corupţia.ro

Kovesi – Coldea sunt experti in distrus, ticluit, fabricat, manipulat, tergiversat si fasificat probe, declaratii, inscrisuri, si in initierea si operarea de inscenari judiciare si in protejarea si favorizarea celor mai periculosi infractori.

Kovesi povesteste la Bruxelles cum in Romania coruptia a fost si este structurala, in conditiile in care in ultimii zece ani Kovesi – Coldea s-au ocupat de coruptie.

Domnule Basescu ati fost informat in repetate rinduri despre abuzurile si ilegalitatile deosebit de grave comise de cei mentionati in asociere cu Microsoft si alte entitati criminale asociate cu acestia.

De ce va mirati, ca acum va confruntati cu aceiasi situatie cu care noi ne confruntam incepind de cind ati devenit Presedinte si i-ati promovat si sustinut pe cei pe care acum ii criticati cu just temei ? … i-ati uitat pe Vasile Blaga, Calin Popescu Tariceanu, Sebastian Vladescu, Bill Gates, Silviu Hotaran si Ovidiu Artopolescu, si multi altii.

… vom reveni … in ajutorul Justitiei

Dosar nr. 4954/3/2007 (Număr în format vechi 1144/2011)

ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
SECŢIA A V-A CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ Nr. 425/2011
Şedinţa publică de la 10 Noiembrie 2011
Curtea compusă din:

PREŞEDINTE               ADRIANA TEODORA BUCUR
JUDECĂTOR                CARMEN MIHAELA NEGULESCU
GREFIER                       CRISTINA GABRIELA MIGLEŞ

********************

Pe rol pronunţarea asupra apelurilor formulate de apelanţii pârâţi GHENEA ŞERBAN şi SC OMNIS GROUP SRL împotriva sentinţei comerciale nr.3862/29.03.2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a Vl-a Comercială, în dosarul nr.4954/3/2007, în contradictoriu cu intimata reclamanta SC ROMANIAN SOFT COMPANY SRL.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la 20 octombrie 2011, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta decizie, când, având nevoie de timp pentru a delibera si pentru-a_da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise, Curtea a amânat pronunţarea pentru data de 27 octombrie 2011, 03 noiembrie 2011 şi 10 noiembrie 2011, când a decis următoarele:

CURTEA

Deliberând asupra apelurilor de faţă, a reţinut şi constatat că: Prin sentinţa comercială nr. 3862/29.03.2011, Tribunalul Bucureşti Secţia a Vl-a Comercială a admis în parte cererea modificată formulată de reclamanta SC ROMANIAN SOFT COMPANY SRL, în contradictoriu cu pârâţii SC OMNIS GROUP SRL şi GHENEA ŞERBAN şi a obligat pârâţii, în solidar, să plătească reclamantei suma de 68.400 lei, reprezentând despăgubiri.

A respins cererea în privinţa celorlalte pretenţii, ca neîntemeiată. Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut următoarele: Cu adresa din data de 03.12.2004 (f.12’dosar nr.2226/2005), S.C CLINIC INVEST S.R.L a comunicat societăţii reclamante acordul de principiu pentru începerea fazelor premergătoare desfăşurării înţelegerii cu privire la implementarea programului ARES.NET în cadrul societăţii respective, cu începere din data de 11.01.2005, în următoarele condiţii: perioada de garanţie completă – 1 an calendaristic, pret total – 19.000 euro, inclusiv TVA,’ avans – 20% în data de 18.01.2005, 70% din suma  totală, în momentul finalizării implementării, 30% din suma totală în 30 de zile de la data finalizării implementării.

Ulterior, la data de 16.12.2004 (f.13 dosar nr.2226/2005), faţă de notificarea trimisă de S.C OMNIS GRUP S.R.L la data de 09.12.2004 şi 13.12.2004, S.C CLINIC INVEST S.R.L a comunicat societăţii reclamante că a decis amânarea înţelegerii privind implementarea sistemului informatic ARES.NET, până la lămurirea situaţiei legale vizavi de societatea pârâtă.

În sfârşit, la data de 12.04.2005 (f.14 dosar nr.2226/2005), faţă de notificarea trimisă de S.C OMNIS GRUP S.R.L la data de 08.03.2005, prin care S.C CLINIC INVEST S.R.L era încunoştinţată de faptul că programul ARES.NET (alături de alte programe de calculator) conţine părţi semnificative copiate din sistemul ISIS.NET, societatea a decis anularea înţelegerii anterioare încheiate cu reclamanta.

În cuprinsul adresei nr.174/12.04.2005 se menţionează expres faptul că poziţia adoptată de S.C CLINIC INVEST S.R.L are la bază elementele indicate de societatea pârâtă, din care rezultă precaritatea titlului de proprietate intelectuală al reclamantei asupra programului ARES.NET.

Faţă de situaţia expusă, reclamanta a învestit instanţa cu soluţionarea unei acţiuni în pretenţii, întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 11/1991, solicitând obligarea societăţii pârâte, în solidar cu reprezentantul legal al acesteia, la repararea prejudiciului (evaluat la suma de 684.000.000 ROL, echivalentul în lei al sumei de 19.000 euro) cauzat prin fapta de concurenţă neloială, constând în notificările comunicate societăţii CLINIC INVEST S.R.L, ce au avut ca finalitate imposibilitatea materializării contractului de implementare a programului ARES.NET în cadrul societăţii respective.

Potrivit art.1 din Legea nr.11/1991, comercianţii sunt obligaţi să îşi exercite activitatea cu bună-credinţă, potrivit uzanţelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor şi a cerinţelor concurenţei loiale.

Încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 1 atrage răspunderea civilă, contravenţională ori penală, în condiţiile prezentei legi.(art.3)

În acelaşi timp, potrivit art.4 lit.e, constituie contravenţie comunicarea, chiar făcută confidenţial, sau răspândirea de către un comerciant de afirmaţii mincinoase asupra unui concurent sau asupra mărfurilor/serviciilor sale, afirmaţii de natură să dăuneze bunului mers al întreprinderii concurente.

În cauză, faţă de dispoziţiile art.19 alin.2 Codul de procedură penală şi de împrejurarea că instanţa penală a reţinut, în mod definitiv, inexistenţa infracţiunilor prevăzute de legislaţia dreptului de autor, pretins a fi fost săvârşite de către salariatul societăţii reclamante cu privire la mai multe programe de calculator, printre care se numără şi ARES.NET – (f. 139 – 149, f.274 – 285), instanţa a apreciat aplicabilă ipoteza reglementată de art.4 lit. e din Legea nr. 11/1991.

Astfel, în condiţiile în care societatea pârâtă nu a făcut dovada veridicităţii susţinerilor sale din cuprinsul adreselor comunicate S.C CLINIC

INVEST S.R.L, în sensul că programul ARES.NET, comercializat de reclamantă conţinea părţi semnificative din programul ISIS.NET, instanţa a constatat caracterul mincinos al afirmaţiilor efectuate şi, implicit, săvârşirea unei fapte de concurenţă neloială ce a avut drept urmare producerea în patrimoniul societăţii reclamante a unui prejudiciu având o valoare egală cu cea a contractului ce nu a mai fost materializat din culpa pârâtei.

în consecinţă, văzând şi dispoziţiile art.9 alin.1 din Legea nr. 11/1991, potrivit cărora, dacă vreuna dintre faptele prevăzute de art. 4 sau 5 cauzează daune patrimoniale sau morale, cel prejudiciat este în drept să se adreseze instanţei competente
cu acţiune în răspundere civilă corespunzătoare, instanţa a apreciat cererea de chemare în judecată ca fiind întemeiată.

Instanţa a înlăturat apărările pârâţilor din cuprinsul întâmpinărilor depuse la dosar, constatând că reclamanta a făcut dovada faptei ilicite săvârşite de aceştia, constând în răspândirea de către un comerciant de afirmaţii mincinoase asupra unui concurent sau asupra mărfurilor/serviciilor sale, săvârşite cu vinovăţie în forma culpei, dedusă din împrejurarea că pârâta nu a depus toate diligenţele pentru a confirma veridicitatea afirmaţiilor sale, anterior răspândirii acestor afirmaţii, precum şi a legăturii de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu, astfel cum rezultă expres din cuprinsul adresei nr. 174/12.04.2005 (f.14 dosar nr.2226/2005).

De asemenea, faţă de împrejurarea că notificările trimise de pârâtă societăţilor cu care reclamanta era angajată în raporturi comerciale, poartă semnătura pârâtului persoană fizică, astfel cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar, instanţa a apreciat ca fiind incidente dispoziţiile art.9 alin.2 din Legea nr.11/1991, potrivit cărora dacă fapta prevăzută de această lege a fost săvârşită de un salariat în cursul exercitării atribuţiilor sale de serviciu, comerciantul va răspunde solidar cu salariatul pentru pagubele pricinuite, afară de cazul în care va putea dovedi că, potrivit uzanţelor, nu era în măsură să prevină comiterea faptei.

în consecinţă, pentru considerentele expuse şi în raport de principiul disponibilităţii care guvernează procesul civil, instanţa a admis în parte cererea modificată şi a obligat pârâţii, în solidar, să plătească societăţii reclamante suma de 68.400 lei, echivalentul în lei al sumei de 19.000 euro la cursul de 3,6 lei/1 euro (aşa cum s-a solicitat prin cerere), reprezentând despăgubiri.

în privinţa sumei de 51.386,10 lei, pretinsă de reclamantă cu titlu de despăgubiri, instanţa a apreciat că partea nu a făcut dovada caracterului cert al prejudiciului sub aspectul întinderii sale, în condiţiile în care, din cuprinsul procesului verbal de negociere aflat la fila 15 din dosarul nr.2226/2005 nu rezultă, în mod expres, valoarea contractului de gestionare informatică a activităţii financiar contabile ce nu a mai putut fi încheiat cu Spitalul Prof Dr. Dimitrie Gerota ca urmare a faptei ilicite a pârâţilor.

Împotriva acestei sentinte au declarat apel în termen şi motivat, GHENEA ŞERBAN şi SC OMNIS GROUP SRL ( fila 2 şi 3 dosar apel) criticile vizând netemeinicia hotărârii atacate.

În esenţă, apelanta susţine că SC OMNIS GROUP SRL şi-a exercitat activitatea cu bună credinţă, potrivit uzanţelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor şi a cerinţelor concurenţei loiale, notificarea către SC CLINIC INVEST SRL fiind făcută cu respectarea dispoziţiilor legale, cele semnate în modificare fiind confirmate de ORDA prin expertiza finalizată la 31.01.2005, reconfirmată de expertiza ORDA de la 17.11.2010.

Susţine apelanta că dispoziţiile articolului 4 lit. e din Legea nr. 11/1991 nu sunt aplicabile în speţă,” întrucât nu au fost răspândite afirmaţii mincinoase asupra intimatei.

Referitor la anularea înţelegerii între intimată şi SC CLINIC INVEST SRL, apelanta argumentează că.măsura a fost determinată de lipsa dovezii imbatabile cu privire la dreptul de autor al intimatei.

Referitor la sentinţa penală avută în vedere de tribunal, apelanţii susţin că aceasta se referă la fapte săvârşite de o persoană fizică indicată de SC OMNIS GROUP SRL,ca presupus autor al furtului de programe pentru calculator, iar faptul ca această persoană nu a fost cea care a săvârşit faptele nu exclude şi existenţa situaţiei de fapt, şi anume identitatea programelor creaţia SC OMNIS GROUP SRL cu programul comercializat de intimată, aşa cum s-a stabilit de expertizele ORDA din 2005 şi 2010.

Precizează apelanţii că au desfăşurat activităţile cu bună credinţă ca efect al confirmării faptului că programul comercializat de intimată este identic cu cel creat şi înregistrat anterior de SC OMNIS GROUP SRL, afirmaţiile fiind confirmate de ORDA sub aspectul veridicităţii.

În cauză nu există faptă ilicită şi nici vinovăţie, întrucât societatea apelantă a adus la cunoştinţă o situaţie reală şi nu există nici prejudiciu întrucât intimata putea să prezinte garanţii pentru realizarea contractului, anularea înţelegerii cu SC CLINIC INVEST SRL neputând fi pusă în sarcina SC OMNIS GROUP SRL, câtă vreme aceasta a făcut notificări în virtutea calităţii de titular al dreptului de autor al programului.

Referitor la răspunderea apelantului GHENEA ŞERBAN, se susţine că acesta era administratorul societăţii care reprezintă legal societatea, semnând şi acţionând pentru societate şi nu în nume propriu sau ca angajat al societăţii.

În susţinerea motivelor de apel, apelanţii au depus înscrisuri (filele 18-40).

Intimata a depus întâmpinare solicitând respingerea apelurilor ca nefondate.

În combaterea apelurilor, intimata susţine, în esenţă, că societatea apelantă a început din decembrie 2004 o campanie denigratoare la adresa sa susţinând că deţine dovezi care atestă faptul că sistemele comercializate de RSC au la bază furtul de proprietate intelectuală şi a introdus plângeri penale prin care a reclamat încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Arată intimata că susţinerea apelanţilor privind identitatea programelor creaţia SC OMNIS GROUP SRL cu programul comercializat de RSC este contrazisă de decizia definitivă din dosarul penal în care s-a reţinut că din probe nu rezultă că SC OMNIS GROUP SRL a dovedit calitatea de autor al programelor de calculator ISIS şi ISIS NET pentru a beneficia de protecţia instituită prin Legea nr. 8/1996.

În acelaşi context, intimata solicită a se avea în vedere că prezenta cauză a fost suspendată în temeiul articolului 244 pct. 2 Cod procedură civilă, apreciindu-se că soluţia din dosarul penal are o înrâurire hotărâtoare asupra cauzei.

În plus, susţine intimata că prin expertiza tehnică efectuată în cauza penală s-a stabilit că asemănările dintre programele celor două societăţi nu se încadrează în noţiunea de copiere, întrucât ponderea similitudinilor aplicaţiei ISIS NET pe de o parte şi ARES NET, CARE NET şi AMBULANCE, pe de altă parte, foarte mică şi justificată prin faptul că aplicaţiile comparate au în esenţă acelaşi scop.

Precizează intimata că expertiza efectuată în cauza penală are o valoare probatorie superioară comparativ cu expertiza extrajudiciară efectuată la 17.11.2010, iar conform articolului 22 alin. 1 Cod procedură penală hotărârea definitivă a instanţei penale are autoritate de lucru judecat în faţa instanţei civile cu privire la faptă, persoana care a săvârşit-o şi vinovăţia acesteia.

Intimata susţine că soluţionarea plângerilor penale în favoarea RSC şi a salariaţilor săi demonstrează nevinovăţia acesteia cu privire la aspectele invocate de pârâţii apelanţi în legătură cu infracţiunile de furt de proprietate intelectuală, cât şi reaua- credinţă cu care au acţionat cei doi pârâţi.

În legătură cu susţinerile apelanţilor pârâţi privind efectuarea notificărilor cu respectarea dispoziţiilor legale, cele semnalate fiind confirmate de ORDA prin expertiza finalizată la 31.01.2005, intimata arată că primele două notificări către SC CLINIC INVEST SRL au fost formulate anterior rezultatului expertizei, la data de 9.12.2004 şi 13.12.2004 şi ulterior s-a transmis notificarea din 8.03.2005.

În fine, intimata susţine că sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale cu privire la faptele culpabile ale pârâţilor conform articolelor 998 şi 999 Cod civil, aşa cum corect a reţinut instanţa de fond.

În acest sens, intimata susţine că fapta ilicită este probată cu notificările defăimătoare transmise de pârâţi unor clienţi importanţi ai societăţii, prejudiciul este determinat de articolele de presă care au creat un prejudiciu de imagine dar şi pierderea unor contracte dintre care unul reprezintă Acordul de principiu cu SC CLINIC INVEST SRL din data de 3.12.2004, iar raportul de cauzalitate este determinat de actele de  concurentă neloială care au determinat prejudiciul, dovezile fiind adresele SC CLINIC INVEST SRL nr.153/19.12.2004, nr.154/13.12.2004, nr. 155/16.12.2004 şi nr.174/12.04.2005 prin care s-a comunicat decizia de anulare a înţelegerii ca urmare a notificărilor SC OMNIS GROUP SRL.

Intimata susţine că toate aspectele la care a făcut referire, conduc la concluzia că pârâţii au acţionat cu intenţie directă, în sensul că au prevăzut rezultatul faptelor lor urmând producerea prejudiciului.

Pârâta nu s-a mulţumit numai cu notificările, ci a formulat şi plângeri penale împotriva RSC şi angajaţilor săi, iar urmare a faptelor ilicite şi neloiale societatea RSC a înregistrat un puternic recul financiar şi de imagine.

Referitor la răspunderea apelantului GHENEA ŞERBAN, intimata apreciază legală hotărârea instanţei, faţă de împrejurarea că notificările poartă semnătura acestuia, în cauză fiind incidente dispoziţiile articolului 9 (2) din Legea nr.11/1991.

Examinând apelurile potrivit articolului 295 Cod procedură civilă, faţă de susţinerile apelanţilor şi apărările intimatei, actele cauzei şi dispoziţiile legale în materie, Curtea a constatat că sunt întemeiate, pentru considerentele ce vor fi arătate.

Curtea reţine că prin acţiunea formulată la 3.06.2005, SC ROMANIAN SOFT COMPANY SRL (RSC) a solicitat obligarea pârâtei SC OMNIS GROUP SRL la plata sumei de 1.197.861.000 lei reprezentând prejudiciul datorat faptelor ilicite şi a actelor de concurenţă neloială săvârşite de pârâţi împotriva reclamantei.

Cererea reclamantei s-a întemeiat în drept pe Legea nr.11/1991 coroborate cu articolele 998-999 Cod civil .

Faţă de dispoziţiile prevăzute de articolul 6 din Legea nr. 11/1991 care stabilesc că persoana care
săvârşeşte un act de concurenţă neloială va fi obligată să înceteze sau să înlăture actul si, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite conform legislaţiei în vigoare, Curtea reţine că este prioritară o analiză sub aspectul faptelor sau actelor de concurenţă neloială pretins a fi săvârşite şi, accesoriu, examinarea prejudiciului determinat de actele de concurenţă neloială.

În acest sens, Curtea apreciază că soluţionarea cauzei se bazează pe dezlegarea unei probleme de drept ce vizează săvârşirea sau nu a vreunei fapte care să reprezinte un act de concurenţă neloială reglementat de Legea nr.11/1991, raportat la faptele imputate pârâtei apelante şi circumstanţele concrete în care s-au săvârşit.

În opinia instanţei de apel, semnificaţia sintagmei concurenţă neloială definită de articolul 2 din legea nr.11/1991, trebuie înţeleasă în contextul dispoziţiilor prevăzute de articolul 1 care vizează obligaţia comercianţilor să-şi exercite activitatea cu bună – credinţă potrivit uzanţelor cinstite şi articolul 4 care stabileşte actele şi faptele de concurenţă neloială sancţionate contravenţional.

Din analiza dispoziţiilor legale precitate se poate concluziona că practicile comerciale neloiale vizează acte sau fapte realizate de un agent economic prin care se obţin avantaje comerciale prin mijloace nelegitime, ce afectează un concurent pe piaţă.

Actele şi faptele de concurenţă neloială sunt incriminate de legea nr. 11/1991 ca şi contravenţii, infracţiuni sau delicte civile (articolul 3), fapta presupus a fi săvârşită de pârâta apelantă, fiind încadrată de instanţa de fond în categoria prevăzută de articolul 4 lit. e din lege .

Sentinţa atacată cu prezentul apel confirmă comiterea de către SC OMNIS GROUP SRL a faptei de concurenţă neloială, ce constituie şi contravenţie, respectiv răspândirea de afirmaţii depreciative în detrimentul competitorului său SC ROMANIAN SOFT COMPANY SRL, cu scopul de a-i ştirbi reputaţia, de a o discredita şi de a o destabiliza funcţional.

Curtea apreciază că probatoriile nu justifică susţinerile reclamantei intimate în dovedirea existenţei unui raport juridic de concurenţă neloială.

Împrejurarea că situaţia juridică menţionată în notificări (lipsa dreptului de proprietate intelectuală a SC ROMANIAN SOFT COMPANY SRL pentru aplicaţiile comercializate) nu corespunde realităţii, nu era cunoscută de autorul afirmaţiei la data comunicării ( decembrie 2004).

Autorul notificărilor, comerciantul „agresiv” avea şi are şi în prezent convingerea că aplicaţiile comercializate de SC ROMANIAN SOFT COMPANY SRL sunt copiate după programele sale şi că nu SC ROMANIAN SOFT COMPANY SRL este adevăratul autor al acestor programe, cu atât mai mult cu cât această societate nu era înscrisă în Registrul programelor de Calculator la ORDA conform O.G. nr. 124/2000.

Convingerea autorului notificărilor era aceea că îi erau atinse interesele economice, iar limitele libertăţii de apreciere (în contextul în care începând cu 26.02.2003, cel care ocupase funcţia de programator informatică – SARACU DRAGOŞ ŞTEFAN- plecase prin transfer la SC ROMANIAN SOFT COMPANY SRL tot pe o funcţie de programator informatică, iar din 9.07.2004, ocupa funcţia de director de proiect la aceeaşi societate), nu pot echivala cu distorsionarea deliberată a adevărului.

În opina Curţii, nu apare din partea autorului notificator o intenţie calificată, de vreme ce chiar dacă afirmaţia s-a confirmat prin procese verbale de constatare tehnică ştiinţifică finalizate de experţi ORDA încă de la 31.01.2005 şi după aceea [în timpul desfăşurării celor trei cicluri procesuale în dosarul penal anii 2004 – 2010] s-a infirmat de expertul Stăncescu Ştefan – (în raportul nr.7526/12.12.2005), pentru ca ulterior [prin Raportul de expertiză tehnico ştiinţifică nr. 15 din 17.11.2010] să se reconfirme că programele comercializate de RCS reprezintă copii identice ale programului pentru calculator ISIS. NET aparţinând SC OMNIS GROUP SRL drept creaţie originală, rezultă că, cel puţin din acest punct de vedere, s-a respectat cerinţa obiectivităţii.

Pe de altă parte, chiar în absenţa unei probe irefutabile cu privire la afirmaţia din notificări, din perspectiva criteriului bunei credinţe şi a uzanţelor cinstite în evaluarea comportamentului pârâtei SC OMNIS GROUP SRL raportat la conţinutul/structura notificărilor în care se regăseşte solicitarea de a fi verificată afirmaţia („ vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare pentru a vă asigura că regimul de exploatare a aplicaţiilor furnizate dumneavoastră de către ROMANIAN SOFT COMPANY se supune prevederilor Legii nr.8/1996, completată prin Legea nr.285/2004 şi că ROMANIAN SOFT COMPANY este adevăratul proprietar al acestor programe ,,-f.9,10,11 – penultim paragraf – dosar 2226/2005 – Tribunalul Bucureşti – Secţia a V a Civilă) Curtea reţine că nu rezultă intenţia de denigrare pe care legea o sancţionează.

Un element esenţial al denigrării este reprezentat de credibilitatea denigrării, care lipseşte în cauză, deoarece apelanta pârâta a transmis notificările sub rezerva verificărilor de către destinatari.

În fine credibilitatea depinde şi de subiectul căruia îi este adresată informaţia, în speţă fiind vorba de destinatari cu un nivel de înţelegere peste standardele medii ale unui client neprofesionist. In plus, credibilitatea este independentă de veracitatea conţinutului afirmaţiei (în acest domeniu exceptio veritatis nu joacă nici un rol, spre deosebire de calomnie).

În aceste condiţii, Curtea remarcă faptul că simpla protejare a propriului produs (program) fie şi prin informarea consumatorilor prin notificare, nu poate crea prin ea însăşi caracterul unei concurenţe neloiale .

Pentru aceste motive, Curtea reţinând în raport de circumstanţele concrete ale cauzei, că nu subzistă fapta prevăzută de articolului 4 lit. e din legea nr. 11/1991 în sarcina SC OMNIS GROUP SRL, va aprecia întemeiate criticile apelantei şi va înlătura ca nefondate apărările intimatei.

În ce priveşte susţinerea intimatei întemeiată pe articolul 22(1) Cod procedură penală privind condiţiile operării puterii de lucru judecat în faţa instanţei civile care judecă acţiunea civilă, Curtea reţine că faptele incriminate în dosarul penal sunt altele decât fapta sancţionată contravenţional de articolul 4 lit. e din lege, care vizează fapta de concurenţă neloială, iar persoanele sunt diferite.

Curtea observă că prin sentinţa penală nr. 130/F/4.02.2009 s-a respins ca neîntemeiată plângerea formulată de petenta SC OMNIS GROUP SRL împotriva ordonanţei parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti NR. 6949/p/2004 din data de 19.04.2006 si a ordonanţei prim – procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr.1315/VIII – 1/2006 din 9.06.2006 (fila 139 şi fila 74-83 dosar fond Vol.II).

Prin Ordonanţa din 19.04.2006 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului SĂRACU DRAGOŞ ŞTEFAN şi neînceperea urmăririi penale faţă de Lupei Irinel Vasile şi Elisei Crăciuna, pe motivul că faptele nu există.

Soluţia din Ordonanţă de la 19.04.2006 a fost confirmată ulterior prin Ordonanţa din 9.06.2006.

Prin Decizia penală nr. 1754/10.11.2010 (filele 167 – 178) s-a respins ca nefondat recursul declarat de SC OMNIS GROUP SRL împotriva sentinţei penale nr. 130/4.02.2009.

Prin urmare, este definitiv menţinută soluţia dată în ordonanţele de la 19.04.2006 şi respectiv de la 9.06.2006, de neîncepere a urmăririi penale .

Or, autoritate de lucru judecat are hotărârea penală definitivă, de condamnare sau achitare şi nu hotărârea de menţinere a soluţiei ordonanţei de neîncepere a urmăririi penale.

Prin invocarea autorităţii de lucru judecat în această cauză se încearcă să se transfere puterea de lucru judecat de la o hotărâre judecătorească la o ordonanţă a procurorului.

În fine, fără a se avea în vedere ca o motivare subsidiară, dincolo de inexistenţa faptei ilicite, Curtea reţine că nu s-a făcut dovada prejudiciului, pentru a se antrena răspunderea civilă delictuală.

Curtea remarcă faptul că reclamanta a susţinut, iar instanţa a reţinut, existenţa prejudiciului rezultat din încetarea raporturilor contractuale cu SC CLINIC INVEST SRL determinate de fapta culpabilă a pârâtei.

Din actele cauzei avute în vedere de tribunal şi invocate de reclamanta intimată, rezultă că la data de 3 decembrie 2004 SC CLINIC INVEST SRL prin reprezentant legal (fila 12 dosar fond nr.2226/2005) făcând trimitere la oferta transmisă în 17.11.2004 de SC ROMANIAN SOFT COMPANY SRL şi la discuţia telefonică privind modificările ofertei, a confirmat un acord de principiu pentru începerea fazelor premergătoare desfăşurării înţelegerii cu începere din 11 ianuarie 2005, precizând modificările discutate în oferta RCS.

În opinia Curţii, oferta confirmată „în principiu” cu adăugarea modificărilor echivalează cu o contraofertă care trebuia confirmată de ofertantul iniţial (RCS) pentru a se materializa (preţul modificat de la 19.500Euro la 19.000 Euro, modalitatea de plată: avans 20% în loc de 40 % în 30 zile de la finalizare şi 70 % din suma totală la momentul finalizării implementării), respectiv pentru realizarea consimţământului.

Este considerată acceptată o ofertă dacă destinatarul acesteia este de acord cu condiţiile prevăzute în ofertă, întrucât acceptarea trebuie să concorde cu oferta, adică să fie pură şi simplă.

Prin urmare, aprecierea instanţei cu privire la imposibilitatea materializării contractului ca urmare a faptei pârâtei nu are temei, de vreme ce nu erau întrunite cerinţele încheierii contractului înainte de
notificarea de la 16.12.2004, astfel încât comportamentul pârâtei să împiedice derularea acestuia şi în consecinţă reclamanta să suporte un prejudiciu cerut a fi acoperit prin despăgubirile solicitate.

Pentru toate aceste considerente, apreciind că în cauză nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de articolul 4 lit. e din Legea nr. 11/1999 şi în consecinţă nici cele privind atragerea răspunderii civile delictuale în baza articolelor 998-999 Cod civil cu raportare la articolul 9 din legea 11/1999,

Curtea va admite apelurile, va schimba în tot hotărârea atacată şi pe fond va respinge cererea reclamantei ca nefondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE

Admite apelurile formulate de apelanţii pârâţi GHENEA ŞERBAN cu domiciliat ales în Bucureşti, Str.Amiral C-tin Bălescu, nr. 7 sector 1 şi SC OMNIS GROUP SRL cu sediul ales în Bucureşti, Str.Amiral C-tin Bălescu, nr. 7 sector 1 împotriva sentinţei comerciale nr.3862/29.03.2011 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a Vl-a Comercială, în dosarul nr.4954/3/2007, în contradictoriu cu intimata reclamanta SC ROMANIAN SOFT COMPANY SRL cu sediul ales în Bucureşti, la SCA ŞERBAN, MAREŞ & ASOCIAŢII, Bd.Poligrafiei nr.1, HOTEL CROWNE PLAZA, Sector 1.

Schimbă în tot sentinţa atacată, în sensul că respinge cererea reclamantei ca nefondată.

la act că apelanţii îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

Cu drept de recurs în 15 zile de Ia comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică din data de 10 noiembrie 2011.

PREŞEDINTE ADRIANA TEODORA  BUCUR

JUDECĂTOR CARMEN MIHAELA NEGULESCU

GREFIER CRISTINA GABRIELA MIGLEŞ

Red. Jud. A.T.B. Tehnored. I.N. 5 ex.

Tribunalul Bucureşti Secţia a Vl-a Comercială Judecător sindic: Simona Maria Zarafiu