Editorial

MCV = Maior Codruţa Vlădescu

DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE
Doamnei Procuror Şef Laura Codruţa KOVESI

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
Domnului Ambasador Director General George Cristian Maior

Ref. dosare nr.:
21/P/2006, 85/P/2011, 216/P/2006, 66/P/2007, 275/P/2007, OF/2010/0068

Nr. 3 / 07.01.2015

Doamnă Procuror Şef Laura Codruţa KOVESI,
Domnule Ambasador Director General George Cristian Maior,

Subscrisa S.C. OMNIS GROUP S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr.7, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5619/1991, CUI 346587, reprezentată de administrator Dragoş Rişcanu, având calitatea de parte vătămată şi civilă în dosarul nr. 85/P/2011, parte vătămată şi civila în dosarul nr. 21/P/2006, şi având calitatea de informator în dosarul nr. OF/2010/0068 începînd din anul 2004,

SOLICITĂM

Să luaţi la cunoştinţă cele ce urmează, şi să dispuneţi cu celeritate, după zece ani, în conformitate cu prevederile legii şi luând în considerare documentele ataşate în Anexe;

Să luaţi la cunoştinţă Raportul Final şi Recomandările OLAF şi să analizaţi documentele ataşate, în contextul celor zece ani de investigaţii pe care DNA şi SRI continuă să le facă.

Vă atragem atenţia asupra faptului că subiectul acestei solicitări se referă în primul rând la afirmaţiile neadevărate şi calomniile proferate de către un grup infracţional organizat (Medist- Romanian Soft Company (RSC) – Microsoft şi alţii), sprijinit de DNA şi SRI, începînd din anul 2004 pînă în prezent, la adresa companiei Omnis, a colaboratorilor şi familiilor noastre şi a noastră personal. Aceştia continuă să beneficieze de protecţia DNA şi SRI.

DNA şi SRI acţionează în ultimul deceniu cu determinare şi perseverenţă în vederea asasinării noastre reputaţionale, exterminării noastre economice şi anihilării personale.

După cum ştiţi, încă de când aţi venit la conducerea Parchetului General şi, respectiv, a SRI, am făcut mai multe încercări de a vă prezenta situaţia cu care instituţiile pe care le conduceţi, şi în cele din urmă România, urma să se confrunte, şi cu care se confruntă astăzi referitor la cazurile Microsoft, RSC, Medist şi altele.

Aţi refuzat cu determinare să luaţi la cunoştinţă acte şi fapte infracţionale extrem de grave, evidente şi exhaustiv probate, de fraudă, corupţie şi crimă organizată, şi continuaţi cu determinare ilegitimă să desconsideraţi Raportul Final şi Recomandările OLAF, precum şi expertizele ORDA şi probele legale depuse la dosar, care incriminează Microsoft.

Aţi reusit astfel să aruncaţi instituţiile pe care le conduceţi, şi nu numai, în derizoriu şi ridicol, şi continuaţi să le obligaţi să vă urmeze, chiar şi după ce aţi fost practic obligaţi de instituţii străine să investigaţi fraude grave comise în România (Microsoft-Siemens-EADS, Medist-RSC etc.), astfel protejate de către DNA şi SRI începînd din anul 2000 pînă în prezent. În prezent, refuzaţi să implementaţi Recomandările făcute de OLAF, după ce aţi înşelat deliberat această instituţie timp de un deceniu şi să respectaţi legea.

Sabotaţi astfel deliberat şi în deplină cunoştinţă de cauză eforturile pe care Preşedintele ales le face pentru a reuşi să negocieze ridicarea MCV şi primirea României în Spaţiul Schengen.

În toată această perioadă, în care am denunţat infracţiuni deosebit de grave, am fost supuşi la abuzuri şi tratamente inumane, am fost torturaţi psihic, am fost ameninţaţi de mai mulţi procurori, am asistat neputincioşi la distrugere şi ticluire de probe, reţinere de înscrisuri, răstalmăciri şi ticluire de înscrisuri şi probe, manipulări judiciare şi ilegalităţi flagrante, vandalizarea sediului companiei, aspecte la care vom reveni în detaliu într-o lucrare viitoare.

Afirmaţiile infactorilor susţinute în prezent de DNA au fost contrazise în întregime, în data de 25 August 2014, de Raportul Final OLAF şi expertizele ORDA, astfel deliberat şi ilegal desconsiderate de DNA începînd din anul 2005 până în prezent.

Omnis a creat operele ISIS şi ISIS.NET în perioada 1990 – 2003, şi a înscris în Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator administrat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) peste 5 milioane linii de cod sursă original, în conformitate cu expertizele ORDA, singura autoritate în domeniul drepturilor de autor din România. DNA refuză să accepte competenţele ORDA şi legea, şi aşteaptă să vină OLAF să “clarifice” fraude evidente.

DNA aşteaptă să vină Siemens să “clarifice” reţelele de mită operate de Microsoft în asociere cu mai multe companii “partenere” şi/sau interpuse, şi cu politicieni corupţi.

DNA nu poate încă “înţelege” că nu autorul operelor este obligat să facă proba proprietăţii asupra propriilor opere, pentru că nu acesta este plagiator. Cei care plagiază, piratează şi fură opere au obligaţia să facă dovada că sunt creatorii originali ai operelor pe care şi le asumă, sau le asumă în numele unor terţi (Microsoft, în cazul prezent).

Autorul operelor, piratate şi folosite de RSC-Medist pentru a frauda proiecte şi fonduri europene, este fără nici un fel de echivoc sau dubiu Omnis Group, în conformitate cu expertizele şi analizele făcute de ORDA, singura autoritate în domeniul drepturilor de autor, în conformitate cu legea.

DNA refuză să accepte rapoartele de expertiză făcute de ORDA şi cadrul legal, şi inventează tot felul de scuze şi acuze, invocă probleme de competenţă şi încearcă să tergiverseze şi să manipuleze investigaţiile pentru a proteja şi favoriza în continuare infractorii, şi pentru a-şi justifica ilegalităţile comise începând din anul 2005 până în prezent.

RSC insisită că este proprietar (nu autor) al unor opere, primite gratuit de la alt proprietar, respectiv Microsoft, în contextul în care nici unul nu este autor al operelor. Microsoft declară că nu deţine şi nu a înscris niciodată drepturile de autor ale operelor menţionate de RSC şi comercializate de Microsoft inclusiv în România [OLAF – Raport Final în cazul OF/2010/0068].

RSC, o companie interpusă a Medist, a livrat în cadrul unui proiect PHARE finanţat de Uniunea Europeană, fără nici o modificare, părţi semnificative din operele originale create de Omnis Group, şi a oferit gratuit aceste opere spitalelor SRI şi MAI începînd din anul 2002, în conformitate cu Raportul Final OLAF în cazul OF/2010/0068 şi cu expertizele ORDA. RSC şi Medist au fraudat o parte a fondurilor europene primite pentru crearea de trei produse software noi.

Omnis a identificat pirateria şi a informat, în conformitate cu prevederile legale, toate instituţiile competente să investigheze fraudele, de altfel evidente, începînd din Noiembrie 2004 (Anexele 1, 2): RSC nu angaja niciun programator în momentul în care a făcut ofertele gratuite în valoare de peste 250.000 EUR în beneficiul SRI şi MAI, nu avea nicio operă originală înregistrată la ORDA, şi nu avea nicio experienţă în dezvoltarea unor sisteme extrem de complexe. RSC nu era Partener Microsoft pentru dezvoltare de software, nu avea nici o calificare sau atestat de calitate.

RSC şi-a construit întreaga apărare, în faţa unor infracţiuni evidente şi exhaustiv probate, pe următorii vectori:

  • Asocierea cu Microsoft în vederea constituirii de contraprobe şi justificări aparent legale, în vederea inducerii în eroare a justiţiei. Aceştia au prezentat brevete (patente) tehnologice din domeniul public (ECMA) drept opere proprietatea Microsoft, şi au invocat folosirea unor patente aparţinînd Microsoft, în opoziţie cu operele originale create şi înregistrate de Omnis Group, în conformitate cu prevederile legale.
  • Invocarea faptului că Jonathan Scheele a lăudat rezultatele excepţionale realizate de RSC şi că acesta susţine în continuare proiectul şi finanţarea Phare, în pofida evidenţei fraudelor. Jonathan Scheele a susţinut în cunoştinţă de cauză fraudele, având în vedere interesul acestuia de a proteja înalţi demnitari, într-un moment în care cariera acestuia depindea de “succesul” activităţilor sale în România.
  • Nivelul politic al proprietarului şi influenţa acestuia în cadrul mecanismelor de corupţie astfel operate în acea perioadă, inclusiv de către Microsoft. RSC-Medist-Microsoft sunt în cunoştinţă de cauză referitor la sistemul de fraudă şi corupţie operat în perioada 2000-2012 de Microsoft, în complicitate cu politicieni corupţi şi alte entităţi infracţionale.
  • Percepţia (intenţionat) greşită a DNA şi SRI că Microsoft reprezintă legal politicile SUA în ceea ce priveşte frauda, pirateria, corupţia şi actele de terorism, şi că există astfel obligaţia ca această corporaţie prădătoare să fie protejată, în contextul unor interese de securitate şi interes naţional, bazate pe spolierea, tâlhărirea şi jefuirea sistemică şi sistematică a companiilor naţionale care au investit în tehnologii de vârf, recunoscute şi apreciate la nivel mondial.
  • Protecţia unor instituţii corupte gata să îl servească pe Primul Ministru şi pe Ministrul de Finanţe şi să execute orice acte de “poliţie politică”, indiferent de cât de ticăloase şi nemernice sunt acestea, în vederea favorizării şi protejării fraudelor şi a infractorilor.
  • Denigrarea şi calomnierea permanentă a Omnis şi a noastră personal, în vederea inducerii unei stări de teroare, astfel completată şi amplificată cu ameninţări, sabotări, tergiversări, provocări şi manipulări, cele mai multe executate de DNA până în prezent. DNA continuă să amplifice efectele acestor acţiuni, prin refuzul de a respecta legea şi drepturile pe care le avem, atât ca persoană legală, cât şi ca oameni.
  • Continuăm să fim penalizaţi cu cinism şi violenţă teroristă pentru că am respectat legea şi am informat instituţiile competente referitor la infracţiuni deosebit de grave, punând astfel în pericol reţele de crimă organizată deosebit de profitabile, operate de Microsoft în complicitate cu entităţi criminale.

Vă solicităm să studiaţi cu atenţie şi celeritate documentele pe care vi le ataşăm, în contextul astfel creat în urma confirmării informaţiilor şi acuzelor legitime aduse de noi la cunoştinţa DNA şi SRI începînd din anul 2004 până în prezent, şi să acţionaţi cu efect imediat în conformitate cu spiritul şi litera legii.

Veţi constata că acuzele aduse nouă de RSC şi Elisei Crăciun (Anexele 3, 4), referitor la importanţa reputaţiei în contextul “competiţiei acerbe”, sunt şi astăzi valabile, cu diferenţa că, astăzi, DNA este cel care acţionează în sensul, cu metodele şi rezultatele care ne erau nouă imputate în baza unor înscenări judiciare, astăzi infirmate de OLAF, dar continuate de DNA şi SRI.

Încetaţi cu efect imediat să mai folosiţi metodele teroriste proprii Securităţii !

După cum aţi constatat, după zece ani, nu sunteţi susţinuţi de Uniunea Europeană şi nu veţi mai fi susţinuţi nici de SUA în promovarea fraudei, pirateriei, corupţiei şi crimei organizate.

Vă mulţumim,

Dragoş Rişcanu